Kort introduksjon av sintringsprosess av jern-kobber-baserte MIM-deler

Kort introduksjon av sintringsprosess av jern-kobber-baserte MIM-deler

Påvirkningen av sintringsprosessparametere på ytelsen til jernbaserte deler Sintringsprosessparametere: sintringstemperatur, sintringstid, oppvarmings- og avkjølingshastighet, sintringsatmosfære, etc.

1. Sintringstemperatur

Valget av sintringstemperaturen til jernbaserte produkter er hovedsakelig basert på produktsammensetningen (karboninnhold, legeringselementer), ytelseskrav (mekaniske egenskaper) og bruksområder (strukturdeler, antifriksjonsdeler), etc.

2. Sintringstid

Valget av sintringstid for jernbaserte produkter er hovedsakelig basert på produktsammensetning (karboninnhold, legeringselementer), enhetsvekt, geometrisk størrelse, veggtykkelse, tetthet, ovnsbelastningsmetode, etc.;

Sintringstiden er relatert til sintringstemperaturen;

Den generelle sintringstiden er 1,5-3 timer.

I kontinuerlig ovn, holdetid:

t = L/l ▪n

t — Holdetid (min)

L— lengde på sintret belte (cm)

l — Lengde på brennende båt eller grafittplate (cm)

n — båtskyveintervall (min/båt)

3. Oppvarmings- og kjølehastighet

Oppvarmingshastigheten påvirker fordampningshastigheten til smøremidler, etc.;

Avkjølingshastigheten påvirker mikrostrukturen og ytelsen til produktet.

20191119-banner


Innleggstid: 17. mai 2021